دی اکسید آلومینیوم

اکسید آلومینیوم یک پودر کریستالی سفید رنگ و بی بو است. نامحلول در آب، خواص آن (هم فیزیکی و هم شیمیایی) با توجه به روش تهیه متفاوت است. روش های مختلف تغییرات کریستالی متفاوتی را ایجاد می کنند. گونه ای که در دمای بسیار بالا تشکیل می شود. از نظر شیمیایی کاملاً بی اثر است. آلفا آلومینا جزء اصلی آلومینا درجه فنی است. کوراندوم، اکسید الومینیوم طبیعی است. سنباده یک نوع کریستالی ناخالص از آلومینیوم اکسید است.

کاربرد اکسید آلومینیوم

آلومینیوم اکسید یکی از مواد اولیه پرمصرف در صنایع مختلف می باشد که در زیر به برخی از این موارد اشاره شده است:

 • به عنوان مهم ترین کاربرد برای تولید فلز آلومینیوم با فرآیند هال-هرولت استفاده می شود.
 • کوارندوم به عنوان تشکیل دهنده ساختار سنگ های قیمتی یاقوتی و یاقوت کبود
 • در صنایع چسب سازی و مواد شیمیایی درزگیر
 • به عنوان انتقال دهنده و تثبیت کننده حرارت
 • برای ساخت سنگ جوش در شیمی استفاده می شود تا به مایعات اضافه شده و موجب توزیع یکنواخت گرما شود.
 • ساخت پرکننده ها یا فیلرها در پلاستیک سازی
 • صنعت رنگسازی و تولید رنگدانه ها و پیگمنت ها
 • در ساخت زئولیت به عنوان پوشش پیگمنت های دی اکسید تیتانیوم کاربرد دارد.
 • حد واسطه و تولید ترکیبات واسطه
 • عوامل آبکاری و تصفیه سطوح
 • در صنعت کشاورزی و تولید کودهای شیمیایی برای اصلاح خاک
 • در ترکیبات بازدارنده شعله و مهار کننده دود
 • در محصولات کمک فناوری مخصوص تولید نفت
 • در تولید سرامیک، پرداخت و مواد ساینده کاربرد دارد.